Styrelse 2017-18

Lena Normelli_2829
Lars Osihn
Ordförande
070-5091928
­Mail till honom
Lena Normelli
Sekreterare
073-4489008
Mail till henne
Katarina Landstedt
Kassör
070-756 48 78
Mail till honom
Agneta Moberg_2829
Tomas Carlsson
Information & marknadsföring
0708-102150
­Mail till honom
Agneta Moberg
Tävlingsledaransvarig
Partnerförmedling
Facebook
070-5106975
­Mail till henne
Bengt Persson
v. Ordförande
Bridgeskola
Facebook
0708-965694
­Mail till honom
Hans Wijkstrom_DSC0714 sm
Hans Wijkström
Bridgeskola
Hemsida
0708-726688
­Mail till honom