Medlemmar


Hedersmedlem

2012-09-08  – Tomas Persson

Medlemsförteckning

Medlemsförteckning SBF nya hemsidan

För deltagande i klubbmästerskap krävs medlemskap eller att man är stödjande medlem vilket kostar 30 kr per år.

Stödjande medlemmar 2018:

Göran Magnusson

Hans Nerell

Gösta Ohlsén

Eva Wiklander

 Björn Rosén

Eva Lotta Axsäter 
Inger Gileus 
Per Gileus 

Mästarpoäng

Ranking i klubben

Handikapp