Introduktion till beräkningsprogrammet Ruter

Ruter programmet är uppdelat i två huvudgrenar, en som hantarar allt som rör uppstart av spelet och en som hanterar allt  som händer under spelet. Uppstarten ligger i toppmenyn och spelet till vänster och nedåt.

Uppstart

Vi börjar alltså med det som rör uppstart av spelet. Du klickar på tävlingsutforskaren och anger ett namn för tävlingen, tex Kvällsspel. Du kommer nu att arbeta dig igenom att antal menyer. På varje meny fins en beskrivning av funktionen, bara att läsa innantill och knappa vidare.

Vi använder alltid poängserie i våra tävlingar. Ny skapas genom att kopiera en gammal och ge den ett nytt namn.

Om tävlingen spelas med handikapp markera det,

Du är nu framme vid en meny där du ska välja en datafil. Den innehåller dagens/kvällen givar och ligger normal på ett usb-minne. Öppna filen. Datorn sätter nu igång och beräknar idealresuiltatet när all fyra händerna är öppna.

Du klickar vidare och är nu framme vid avsluta förberedelserna. Gör det och vänta på att alla har satt sig.

Spelstart

Nu sitter alla på plats och spelet ska startas upp. Du vet antal bord och eventuellt blindbord.

på ett antal följande menyer knappa in antal bord, brickor och antal brickor per rond. Du väljer flyttschema. Om det är vanlig partävling väljer du reducerad Howell, om det är Barometer väljer du Oändlig Howell. Är dett färre ronder än 12, välj det flyttschema som står överst. Över 12 ronder och Simultan ska xxx användas.

För att slippa mata in resultaten manuellt har vi ett system som sköter detta trådlöst från terminaler på varje bord. Systemet heter Bridgemate och programmet heter Bridgemate Control.

Menyn .”Nu då?”. Kryssa i ”Använd Bridgemater. Gå vidare och du komme till en meny med sex alternativ. Här skiljer det nu om du har jämnt  eller ojämnt antal bord.

Uppstart med jämnt antal bord

Välj ”Jag vill använda Bridgemate”. Databasen skapas och Bridgemate Control startas. (Den har filändelsen .bwr och finns i Ruter inmappen. I den filen samlas all information om tävlingen, guideschema, antal bord, brickor, spelare och inte minst, resultat från varje bord. Denna information kopieras också till terminalena och ligger där tills att tävlingen avslutas.)

Be spelarna mata in sina namn. Vänta med att trycka på ja tills alla knappat oin. (Blir du för het på gröten och trycker för tigigt på Ja är ingen skada skedd. Du får då gå in under Bridgemate i vänsterkolumnen och markera ”Mata in namn”.)

Uppstart med ojämnt antal par

I samma meny som tidigare fanns också alternativet ”Mata in namn manuellt. markera och gå vidare.

Du kommer till en meny ”Mats in namn”. Knappa in en siffran 0 (nolla) i östs och västs ruta på bord 1. Blindbordet kommer nu att rotera bland de övriga borden. Om du sätter blindbordet på annat bord kan du inte använda de inplastade flyttkorten.

Skapa nu datavasen. Gå in under Bridgemate och markera överta alternativet. Databasen skapas och Bridgemate Control startar. Via Servern öppnas kommunikationen med terminalerna på varje bord.

Be alla knappa in sina MID-nummer. När alla gjort det gå in under Vridgemate i vänsterkolumnen och markera Mata in namn. Kolla att namnen ser riktiga ut. Har någon glömt sitt MID-nummer, leta reda på det, tex under Sök spelare och knappa in numret om inte namnet kommer in direkt.. Rxportera den nya informationen till terminalerna genom att gå in under Bridgemate och markera Exportera till bridgemate II.

Gå till Mata in resultat och se till att lilla rutan uppe till höger är har bockats i.

Nu ska du i princip inte behöva göra något mer förrän tävlingen är slut, men:

öm något händer under spelet

Man kommer under spelt på att ett felaktigt resultat har knappats in på terminalen. Gå in under Korrigera resultat och gör ändringarna. Menyn som kommer upp är självförklarande. Detta kan göras näsom helst. Kolla att

Dags att rapportera

 

a  EXPORTERA TILL BRIDGEMATE II..

För att detta ska kunna ske skapas en slavfil i bridgemateservern (står bredvid datorn). Denna server håller sedan kontakten med terminalena på varje bord och skickar resultatet vidare till bwr-filen så att resultaten kontinuerligt kan visas upp på menyerna inne i Rutersystemet, såväl som på terminalerna.

Be alla knappa in sina midnummer.

I den vertikala menyn finns ”Bridgemate”. Gå in där och välj ”Mata in namn”. Kolla att namnen ser riktiga ut.

Är ni ojämnt antal par (blindbord) blir det som sagt lite annorlunda. Välj nu istället att Mata in namn manuellt. Namntabellen öppnar sig. Eftersom vi alltid har blindparet på bord 1. skriv en nolla på öst och väst.

I det här läget måste du skaåa databasen manuellt. Gå in under Bridgemate i vänster och välj”Skapa databas”. Nu startar också Bridgematesystemet upp.

Be alla mata in sina Midnummer. När detta är gjort gå in under Bridgemate i vänstermenyn och välj Mata in namn.

Gå in under Mata in resultat i vänstermenyn och kolla att lilla rutan uppe till höger är ikryssad. Annars matas inga resultat in!

Svara Ja på att fortsätta ta in resultat.

(Har någon glömt sitt midnummer och be dem kanppa in en nolla. Den byter du sedan ut mot det riktiga numret – inte namnet. Gå sedan in i Bridgemate i vänstermenyn och välj Exportera namn till Bridgemate II. Alla medlemsnummer finns i Ruter.

Rätta resultat

Idealt så ska du som tävlingsledare inte behöva göra något förrän alla spelat sina beickor. Men det änder nästan alltid något. Brickor har svängts, fel spelförare, fel resultat etc. Allt går att justera under spelets gång.