Introduktion till beräkningsprogrammet Ruter

Ruter programmet är uppdelat i två huvudgrenar, en som hantarar allt som rör uppstart av spelet och en som hanterar allt  som händer under spelet. Uppstarten ligger i toppmenyn och spelet till vänster och nedåt.

Uppstart

Vi börjar alltså med det som rör uppstart av spelet. Du klickar på tävlingsutforskaren och anger spelform (tex partävling eller barometer),ett namn för tävlingen, tex Kvällsspel eller dagspel. Du kommer nu att arbeta dig igenom att antal menyer. På varje meny fins en beskrivning av funktionen, bara att läsa innantill och knappa vidare.

Vi använder alltid poängserie i våra tävlingar. Ny skapas genom att kopiera en gammal och ge den ett nytt namn.

Om tävlingen spelas med handikapp markera det,

Du är nu framme vid en meny där du ska välja en brickfil. Den innehåller dagens/kvällen givar och ligger normal på ett usb-minne. Öppna filen. Datorn sätter nu igång och beräknar idealresuiltatet när alla fyra händerna är öppna.

Du klickar vidare och är nu framme vid avsluta förberedelserna. Gör det och vänta på att alla har satt sig.

Spelstart

Nu sitter alla på plats och spelet ska startas upp. Du vet antal bord och eventuellt blindbord.

på ett antal följande menyer knappa in antal bord, guideschema (tex Reducerad Howell eller Oändlig Howell för brometer) och antal brickor per rond. Du väljer flyttschema. Om det är vanlig partävling väljer du reducerad Howell, om det är Barometer väljer du Oändlig Howell. Är dett färre ronder än 12, välj det flyttschema som står överst. Över 12 ronder och Simultan ska xxx användas.

För att slippa mata in resultaten manuellt har vi ett system som sköter detta trådlöst från terminaler på varje bord. Systemet heter Bridgemate och programmet heter Bridgemate Control.

Menyn .”Nu då?”. Kryssa i ”Använd Bridgemater. Gå vidare och du komme till en meny med sex alternativ. Här skiljer det nu om du har jämnt  eller ojämnt antal bord.

Uppstart med jämnt antal bord

Välj ”Jag vill använda Bridgemate”. Databasen skapas och Bridgemate Control startas. (Den har filändelsen .bwr och finns i Ruter inmappen. I den filen samlas all information om tävlingen, spelform, guideschema, antal bord, brickor, spelare och inte minst, resultat från varje bord. Denna information kopieras också till terminalena och ligger där tills att tävlingen avslutas.

Be spelarna mata in sina namn. Vänta med att trycka på ja tills alla knappat in. (Blir du för het på gröten och trycker för tidigt på Ja är ingen skada skedd. Du får då gå in under Bridgemate i vänsterkolumnen och markera ”Mata in namn”.)

Uppstart med ojämnt antal par

Nu måste du markera var blindparet skall sitta. I samma meny som tidigare fanns också alternativet ”Mata in namn manuellt. Markera och gå vidare.

Du kommer till en meny ”Mata in namn”. Knappa in en siffran 0 (nolla) i östs och västs ruta på bord 1. Blindbordet kommer nu att rotera bland de övriga borden. Om du sätter blindbordet på annat bord kan du inte använda de inplastade flyttkorten.

Skapa nu databasen. Gå in under Bridgemate och markera översta alternativet. Databasen skapas och Bridgemate Control startar. Via Servern öppnas kommunikationen med terminalerna på varje bord.

Be alla knappa in sina MID-nummer. När alla gjort det gå in under Bridgemate i vänsterkolumnen och markera Mata in namn. Kolla att namnen ser riktiga ut. Har någon glömt sitt MID-nummer, leta reda på det, tex under Sök spelare. Skriv in några bokstäver i efternamnet och några i förnamnet, åtskiljt med komma. Markera rätt namn och tryck på OK.

Exportera den nya informationen till terminalerna genom att gå in under Bridgemate och markera Exportera till bridgemate II.

Gå till Mata in resultat och se till att lilla rutan uppe till höger är har bockats i.

Nu ska du i princip inte behöva göra något mer förrän tävlingen är slut, men:

öm något händer under spelet

På ett bord har ett felaktigt resultat har knappats in. Gå in under Korrigera resultat och gör ändringarna. Menyn som kommer upp är självförklarande. Detta kan göras närsomhelst. Alternativt kan korrigeringar göras på terminalen.

Dags att rapportera

Gå in under Rapportera och skapa en resultatfil. Nu ska du göra tre saker (som alla görs via förbundets hemsida svenskbridge.se):

  1. Lägga upp .pbn-fil på hemsidan. Starta Chrome – i toppmenyn finns länkar. Leta reda på BK Alerts sida. Tävlingen hittar du under ”Ej rapporterade tävlingar” . Markera den. Välj .pbn-filen som finns i utkorgen.
  2.  Skicka in Ruterrapporten till förbundet. Starta G-mail och skriv ett mail till ”ruter@svenskbridge.se”. Bifoga ”Ruterrapport” som finns i utkorgen.
  3. Skriv en kommentar till tävlingen, tex vilka som vann.

Kort om hur systemet fungerar – vad har hänt i bakgrunden hittills.

En databas har alltså skapats i Ruter med filändelsen .bwr. I den går det med viss möda att knappa in resultaten manuellt. Lyckligtvis har vi kopplat ett system som trådlöst och som var 15:e sekund skickar resultaten till databasen. Systemet består av programvaran Bridgemate Control, en server (står bredvid datorn) och bordsterminaler. En kopia av databasen ligger i servern och till terminalerna ligger bland annat  spelarnamn, parnummer, flyttschema och plats för bud, spelförare, kontrakt, spelförare,  utspelskort och resultat.

Om något går fel

All information som knappats in på terminalerna ligger kvar tills att tävlingen avslutats. Eftersom servern har batteribackup ligger också informationen kvar där. Det är både bra och dåligt.

Det går alltså att återställa tävlingen även om strömmen tillfälligt skulle gå.

Har det å andra sidan blivit något fel eller förändring, tex att fel antal bord angetts eller att några spelare tillkommit måste informationen i datorn, terminalerna och servern raderas. För terminaler och server görs det enklast att nollställa via Bridgemate Control.  Man kan nu antingen radera databasen (.bwr-filem) manuellt och starta om datorn eller min metod:

Nollställ som tidigare server och terminler.  Gå till Ångra förberedelser. Klicka på ja. Gör om din uppstart med de nya parametrarna. Skapa databas manuellt men ändra något i filnamnet. Bibehåller du samma filnamn som tidigare ligger de gamla inställningarna kvar.

.

(Har någon glömt sitt midnummer och be dem kanppa in en nolla. Den byter du sedan ut mot det riktiga numret – inte namnet. Gå sedan in i Bridgemate i vänstermenyn och välj Exportera namn till Bridgemate II. Alla medlemsnummer finns i Ruter.

Rätta resultat

Idealt så ska du som tävlingsledare inte behöva göra något förrän alla spelat sina beickor. Men det änder nästan alltid något. Brickor har svängts, fel spelförare, fel resultat etc. Allt går att justera under spelets gång.