Välkommen till BK Alert!

Kallelse till årsmöte den 22 september 2020

Styrelsen för BK Alert har vid möte den 18 augusti 2020 beslutat genomföra årsmöte. Mötet genomförs i Skarpängsgården, Täby tisdagen den 22 september kl 18:00.

Med anledning av coronapandemin kommer föreningens årsmöte genomföras med vissa begränsningar. De som önskar närvara måste lämna föranmälan. En sådan föranmälan ska göras till lars.osihn@gmail.com med kopia till tomasrcarlsson@yahoo.se senast den 15 september 2020.

Vi bedömer att antalet närvarande kan begränsas och på så sätt minska eventuell smittrisk. De som är på plats ska kunna hålla avstånd till varandra i enlighet med de normer som gäller. Under rådande omständigheter tror vi att denna lösning är den bästa även om den medför vissa begränsningar för medlemmarna.

Till denna kallelse bifogas dagordning för mötet.

Styrelsen har vidare bedömt att det inte är möjligt att återuppta bridgespel i Skarpängsgården under hösten 2020. Vi får i stället hoppas på en utveckling som gör att vi kan starta upp under vinter/vår 2021. Det är tråkigt med detta uppehåll men våra medlemmars hälsa måste komma i första rummet.

Möjligheten att spela bridge på nätet kan vara ett alternativ. På Bridge Base on Line finns möjlighet att lägga upp turnering i klubbens regi för de par som önskar delta. En sådan turnering kan påbörjas i oktober. Den varar i cirka två till fyra veckor och spel sker med ordinarie partner. Vi vill att de som kan tänka sig att delta i en sådan turnering skickar en intresseanmälan till eva.thornell@icloud.com och/eller till mobergskan@yahoo.se. Mer information om detta kommer skickas ut i september.

Styrelsen

Dagordning Årsmöte 2020

Tid:       Tisdagen den 22 september 2020, kl. 18:00

Plats:     Skarpängsgården, Forsvägen 3, Täby

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän
 5. Frågan om mötet är behörigen utlyst
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av ekonomin för bokföringsåret och budget för nästa år
 8. Förenings- och förbundsavgifter till förbundet Svensk Bridge
 9. Revisionsberättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av 4 – 6 ordinarie styrelseledamöter, 1 revisor samt 1 revisorssuppleant och 2 medlemmar av valberedningen
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

Facebook

Vi finns också på Facebook, länk: Klicka här

Swisch

Nu kan du erlägga bordsavgift via Swisch. Telefonnummer: 079-348 31 57.

 Täbys trevligaste bridgeklubb – BK Alert

Gillar du att spela kort men aldrig lärt dig bridge?
Spelar du socialbridge hemma med vännerna men skulle vilja bredda dina kunskaper?
Vill du spela roliga bridgetävlingar på klubbnivå?

Välkommen – då har du kommit rätt.

BK Alert är bridgeklubben i hjärtat av Täby som erbjuder tävlingsspel, spelträning för dig som vill lära mer och både nybörjarkurser och fortsättningskurser i bridge för dig som vill börja spela eller som redan kan men vill bli bättre.

Flera av våra medlemmar och våra gäster säger ofta att vi är Stockholms trevligaste klubb – vi är lite blygsammare, vi nöjer oss med att säga att vi finns i Täby och att vi har väldigt roligt. 

Om bridge

Bridge är ett spel som har utvecklats från whist och spelas av fyra personer.
De fyra spelarna runt bordet kallas nord, öst, syd och väst och spelar parvis. Nord bildar par med syd och öst väst.

Bridge skiljer sig från de flesta andra kortspel genom att det inte är ett turspel. Tur har ingenting med bridge att göra. Det är ett strategispel som går ut på att, tillsammans med sin partner, spela de kort man fått på bästa sätt.

Bridge går ut på att ta stick, eller trick, som vi bridgespelare kallar dem, och för att kunna göra detta har man först en budgivning. Paret bjuder dels antalet trick de tror sig kunna ta, dels vilken färg som ska bli trumf eller om man vill spela utan trumf (sang).

Efter det att budgivningen är färdig, så ska korten spelas. Omgången sköts av den som vunnit budgivningen och det gäller att spela hem det kontraktet som budgivningen slutade på. Motspelarna, de som förlorade kontraktet ska förs%

[photo 35]